Služby

Elektrikárske práce bez obmedzenia napätia, projektovanie, revízie a opravy elektrických zariadení

 • Pravidelné preventívne prehliadky NN a VN rozvodní, osvetlenia, rozvádzačov, transformátorov, transformátorových staníc a pod.
 • Čistenie, kontrola a dotiahnutie spojov, kontrola správnosti označenia, kontrola a aktualizácia technickej dokumentácie, kontrola a aktualizácia povinnej výbavy rozvodní a transformátorových staníc.
 • Diagnostika a odstraňovanie porúch na elektrických zariadeniach NN, VN.
 • Elektroinštalačné práce a opravy elektrických rozvodov.
 • Montáž a opravy bleskozvodov.

Návrhy na zlepšenie bezpečnosti a prevádzkovania elektrických zariadení

Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia

 • Revízie Vyhradených technických zariadení elektrických NN, VN v zmysle Vyhl. 508/2009 Z. z. a platných noriem.
 • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov počas ich používania v zmysle vyhlášky 508/2009 Z. z., STN 33 1600 a STN 33 1610.

Výroba elektrických rozvádzačov NN

 • Vyrábame elektrické rozvádzače do 1000 V, kompenzačné rozvádzače NN a pod.

 

Projektantská činnosť elektrických zariadení

 • Vypracovávame projektovú elektrotechnickú dokumentáciu pre realizáciu stavieb.

Skresľovanie skutkových stavov elektrických schém za účelom aktuálnosti technickej dokumentácie vyžadovanej legislatívou pri prevádzkovaní vyhradených technických zariadení elektrických

Termovízne merania elektrických zariadení

 • Vykonávame termovízne merania elektrických zariadení za účelom predchádzania porúch a ochrany pred požiarmi.
 • O vykonaných meraniach je následne spracovaný protokol s klasifikačnými stupňami zistených závad a návrhom opatrení na ich odstránenie.

Práce s montážnymi plošinami

Kliknite sem a začnite písať. Qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut.

Miestne prevádzkové predpisy 

 • V zmysle platných predpisov a noriem vypracovávame MPP pre elektrické zariadenia skupiny "A" v zmysle vyhlášky 508/2009 Z. z. a príslušných STN. MPP sú nevyhnutnou súčasťou predpisov prevádzkovania VTZe skupiny "A".

Systém zaisťovania zariadení LOTO

 • Poradenstvo a spoluprácu pri zavádzaní,
 • školenia pracovníkov,
 • vypracovanie dokumentácie a postupov,
 • zavádzanie postupov do praxe.

Prehliadky a skúšky ochranných a pracovných pomôcok pre elektrotechniku

Zabezpečujeme skúšky pre:

 • Dielektrické galoše,
 • dielektrické rukavice,
 • skúšačky VN,
 • záchranné háky,
 • skratovacie súpravy,
 • a pod.

Montáž fotovoltických systémov

 • Vykonávame inštalácie fotovoltických a slnečných tepelných systémov na základe osvedčení vydaných Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
 • Sme registrovaný zhotoviteľ v Slovenská inovačná a energetická agentúra.