Kto sme

Spoločnosť EBONPRO, s. r. o. od roku 2018 poskytuje služby v oblasti elektromontážnych prác bez obmedzenia napätia, projektovanie, revízie a opravy elektrických zariadení.

Cieľom spoločnosti je ponúknuť zákazníkom kvalitné a odborné služby v oblasti elektrických zariadení.
Sme spoľahlivý a férový partner našich zákazníkov. Venujeme vysokú pozornosť bezpečnosti práce, dodržiavame platné pravidlá legislatívy a v termínoch si plníme naše záväzky.

Svoju budúcnosť staviame na pevných základoch a dlhoročných skúsenostiach našich pracovníkov, kvalite a čestnosti.

Naša vízia a cieľ

Byť najlepší dodávateľ služieb v oblasti opráv a údržby elektrických zariadení. Zákazníkovi ponúknuť kvalitné a odborné služby pri dodržaní vysokého štandardu bezpečnosti práce a platnej legislatívy.

Našim najbližším cieľom je zavedenie systému manažérstva kvality ISO 9001.

Plánujeme rozširovať rady zamestnancov o ďalších odborníkov a tým neustále skvalitňovať naše služby.